9788717036826

Sundhedsret - for sygeplejersker

144,76 DKK

Levering: 2-8 dage

Sundhedsret – for sygeplejersker er en lærebog til sygeplejestuderende og sygeplejesker på efteruddannelse. Den kan ligeledes anvendes af sygeplejesker og andre professionelle sundhedspersoner som opslagsbog i det daglige arbejde. Bogens hovedsigte er en klargøring af de regler, der omgiver sygeplejen i det behandlende sundhedsvæsen.Bogen er inddelt i fire dele:I. En juridisk referenceramme. Her tages udgangspunkt i de grundlæggende idealer og værdier, som sundhedslovgivningen er bygget op omkring. Der er fokus på begreberne værdighed, integritet, selvbestemmelse og retssikkerhed, og sundhedsrettens kilder gennemgås.II. Pligter. Denne del handler om sygeplejerskers pligter som beskrevet i lov om sygeplejersker, dvs. pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed samt tavshedspligten. Endvidere diskuteres sygeplejerskens kompetence og ansvar som medhjælp.III. Rettigheder. Her gennemgås de vigtigste patientrettigheder: retten til behandling, retten til medbestemmelse og retten til aktindsigt.IV. Ansvar. I denne del diskuteres tilsynet med sygeplejerskers faglige virksomhed samt de sanktioner af retlig karakter, der kan komme på tale over for en uansvarlig sygeplejerske. Patienters mulighed for at få erstatning for en skade drøftes ligeledes.Bogens gennemgang af juraen er belyst ved eksempler fra domstolene og praksis fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn samt Patientforsikringen. Bogens registre gør den velegnet som opslagsværk.Bogen er skrevet af Ulla Hybel, som er cand.jur. og ph.d. i sundhedsret og ansat som jurist i Det Etiske Råd.
ForfatterUlla Hybel
isbn139788717036826
isbn108717036826
Udgave /år1 / 2006
ForlagGyldendal
Sidetal232
IndbindingIndbundet

30 andre produkter i samme kategori: