9788757432046

CO2-beskatning

432,71 DKK

Levering: 2-8 dage

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter."CO2-beskatning – i et EU-retligt og nationalt perspektiv" indeholder en undersøgelse af reglerne for beskatning af CO2-udledning. Bogen tager afsæt i de rammer, EUretten opstiller for de enkelte medlemsstaters kompetence til at indrette nationale CO2-afgiftssystemer. Herefter analyseres reguleringen af den danske CO2-afgift med udgangspunkt i de EU-retlige rammer.Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet fremstilling af ovenstående emne på dansk.
IndholdsoversigtForord

DEL I: INDLEDENDE KAPITLERKapitel 1. IndledningKapitel 2. CO2-beskatning og forureneren betalerprincippet 
DEL II: DE EU-RETLIGE RAMMERKapitel 3. EU-rettens principper og hjemmelsgrundlagKapitel 4. EnergibeskatningsdirektivetKapitel 5. EU’s ordning for handel med CO2-kvoterKapitel 6. CO2-beskatning og statsstøtte 
DEL III: DEN DANSKE CO2-AFGIFT I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIVKapitel 7. Den danske CO2-afgiftKapitel 8. Den danske CO2-afgift og EU-retten 
DEL IV: CO2-BESKATNING I EU OG DANMARK I ET FREMADRETTET PERSPEKTIVKapitel 9. Forslag til en harmoniseret CO2-afgift 
DEL V: AFSLUTNING Kapitel 10. Sammenfatning og perspektiveringResuméEnglish SummaryLitteraturfortegnelseDoms- og afgørelsesregisterStikordsregister
ForfatterSebastian Houe
isbn139788757432046
isbn10875743204X
Udgave /år1 / 2013
ForlagJurist og økonomforbundets forlag
IndbindingHæftet

30 andre produkter i samme kategori: