9788757418378

Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer

468,22 DKK

Levering: 2-8 dage

 MENTORPROGRAMMER er kommet på dagsordenen hos virksomheder og organisationer i arbejdet med at udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Også i samfundsperspektiv er mentorprogrammer blevet populære som til og udvikling af forskellige målgrupper i forhold til uddannelse, fastholdelse og integration.
Denne bog samler og formidler viden om mentorprogrammer i virksomheder og organisationer med fokus på at etablere programmer, som giver forretningsmæssig mening - og som således giver udbytte både til virksomhederne og til deltagerne. Mentoring sættes i relation til dagens samfund, og bogen forklarer, hvorfor mentorprogrammer er så populære og værdifulde. 
Bogen indeholder en struktureret gennemgang af, hvilke overvejelser en organisation bør gøre i forbindelse med beslutning om og etablering af et mentorprogram samt en konkret beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af programdesign. Bogen indeholder 7 cases og er desuden koblet til den hidtil største undersøgelse af mentorprogrammer i Skandinavien gennemført af bogens forfattere. Professor David Clutterbuck, UK har bidraget med den afsluttende del om fremtidens tendenser inden for mentoring.  
Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent i KMP+, ekstern lektor på CBS, HD(U) fra CBS samt MBA fra IESE Business School, Spanien.  
Christian Wittrock, management konsulent og coach i KMP+, HD(O) og BA i Idéhistorie & Sociologi fra Århus og Aalborg universiteter samt Advanced Diploma in Coaching and Mentoring fra OCM, Oxford.   

“Denne bog giver mig et fuldstændigt overblik over mentoring fra generationsforskelle til et indblik i samfundsudviklingen, men mest af alt giver den en åben og ærlig vurdering af, hvordan og om mentoring kan være svaret på specifikke udviklingsbehov i organisationen.” - Karin Middelburg, Senior Vice President Human Capital, SimCorp 
"Uanset om man arbejder med konkrete mentorprogrammer eller mere overordnet med HR-strategier, er der tale om en uundværlig bog, der både er engagerende, inspirerende og informativ – og opererer med mentoring i såvel et virksomhedsstrategisk perspektiv som på et operationelt plan." - Henrik Blavnsfeldt, underdirektør, Realkredit Danmark 
”Bogens forfattere har stor praktisk erfaring med mentoring på alle niveauer samt tilrettelæggelse af mentorprogrammer og undervisning, og det får læseren fuldt udbytte af ved de mange konkrete eksempler og fyldige referencer til studier og andre datakilder.”- Karsten Lollike, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S
”Bogen sætter fokus på de helt centrale udfordringer inden for mentoring: hvad, hvorfor, hvem og hvordan. Den fører læseren grundigt gennem fagområdet og giver ledere og HR-professionelle inspiration og værktøjer.” - Henrik Holt Larsen, professor, CBS  

Indholdsoversigt
Forfatternes forord
Forfatterpræsentation

DEL I. MENTORING – HVORFOR OG HVORDAN?
Kapitel 1. Organisatorisk udbytte af mentorprogrammer
Kapitel 2. Samfundsudviklingens betydning
Kapitel 3. Den nye generations betydning
Kapitel 4. Hvad betyder karriere for de nye generationer?
Kapitel 5. Betydningen af Corporate Social Responsibility
Kapitel 6. Mentorprogrammer i organisatorisk kontekst
Kapitel 7. Design som sikrer resultater

DEL II. DESIGN OG IMPLEMENTERING AF MENTORPROGRAMMER
Kapitel 1. Beslutning om et mentorprogram
Kapitel 2. Organisatorisk forberedelse
Kapitel 3. Mentorprogrammets design

DEL III. ERFARINGER MED MENTORPROGRAMMER
Kapitel 1. Danfoss
Kapitel 2. DJØF
Kapitel 3. Finanssektorens Uddannelsescenter
Kapitel 4. Innovasjon Norge
Kapitel 5. Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning
Kapitel 6. Rambøll Management Consulting
Kapitel 7. Spar Nord Bank

DEL IV. MENTORMODELLEN OG MENTORUNDERSØGELSEN
Kapitel 1. Ideen bag MentorModellen
Kapitel 2. At arbejde med MentorModellen
Kapitel 3. Kernen – relationen mellem mentor og mentee
Kapitel 4. Mål og resultater – effekt af relationen og programmet
Kapitel 5. Rammer og struktur – en nødvendig forudsætning
Kapitel 6. Omverden – forståelse for konteksten
Kapitel 7. Forskningsmæssig anvendelse af Mentor+Undersøgelsen

DEL V. LÆRINGSPROCESSEN OG MENTORS MANGE ROLLER
Kapitel 1. Mentorbegrebets historiske baggrund
Kapitel 2. En indkredsning af nutidens mentorbegreb
Kapitel 3. Individuelle læringsprocesser i mentoring
Kapitel 4. Mentorprogrammer og organisatorisk læring
Kapitel 5. Situationsbestemt mentoring – mentors mange roller
Kapitel 6. Magt og indflydelse
Kapitel 7. Deltagernes udbytte af mentorprogrammer

DEL VI. FREMTIDENS MENTORING
Appendiks
Litteraturliste
Stikordsregister
ForfatterKirsten M. Poulsen og Christian Wittrock
isbn139788757418378
isbn108757418373
Udgave /år1 / 2013
ForlagDJØF
Sidetal479
IndbindingIndbundet

30 andre produkter i samme kategori: